Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 04 marca 2024
Imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
mgła
5°C
Powróć do: EFS

Klub Integracji Społecznej "Nowa Szansa"

Projekt pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”

nr RPMA.09.01.00-14-8174/17

 

realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Działania 9.1 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi priorytetowej - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 


INFORMACJA O DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach realizacji projektu pn.: Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” realizuje następujące działania na rzecz uczestników:

 

1. W ramach Zadania Nr 1 projektu pn.: Praca socjalna na rzecz uczestników projektu w KIS oraz ubezpieczenie NNW

Na rzecz uczestników projektu świadczona jest praca socjalna (przez cały okre realizacji) w zakresie rozwinięcia oraz wzmocnienia aktywności społecznej i samodzielności życiowej. Z uczestnikami projektu zostały podpisane kontrakty socjalne. Ponadto pracownicy socjalni zaangażowani do realizcaji projektu prowadzą również spotkania wspierające dla uczestników, uczestniczą w spotkaniach integracyjnych, okolicznościowych i wyjściach do placówek kulturalnych. Ponadto nadzorują spotkania grup samopomocowych.

Uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem NNW na czas realizacji projektu.

 

2. W ramach Zadania Nr 2 projektu pn.: Indywidualna diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników KIS w ramach projektu – Indywidualne doradztwo zawodowe oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne.

Usługa w formie indywidualnego poradnictwa psychologicznego (indywidualna diagnoza psychologiczna) realizowana była przez psychologa w postaci spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu, w okresie od 22.10.2018 roku do 16.11.2018 roku w wymiarze łącznym 40 godzin zegarowych.

W ramach indywidualnego doradztwa zawodowego – które zostało przeprowadzone w miesiącu listopadzie 2018 roku przez doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w ramach obowiązków służbowych na podstawie zawartego Porozumienia w sprawie współpracy w zakresie realizcaji zadań na rzecz aktywnej integracji. Każdy z uczestników projektu odbył trzy godziny zegarowe indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym.

W ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnego doradztwa zawodowego zdiagnozowane zostały kluczowe problemy i bariery uczestników, które uniemożliwiały lub utrudniały aktywizację społeczno – zawodową uczestników projektu.

Dla nowych uczestników, wchodzących do projektu w miejsce osób, które zrezygnowały z udziału w nim, indywidualna diagnoza potrzeb i potencjałów uczestnika w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnego doradztwa zawodowego jest przeprowadzane na bieżąco według potrzeb.

 

3. W ramach Zadania Nr 3 projektu pn.: Psychoedukacja w KIS

Zajęcia z psychoedukacji realizowane były w postaci 15 spotkań grupowych po 4 godziny dydaktyczne każde w okresie od listopada 2018 roku do stycznia 2019 roku. Głównym celem zajęć z zakresu psychoedukacji był rozwój osobisty uczestników oraz ich poprawa adaptacji społecznej. Na zajęciach uczestnicy nabyli kompetencje społeczne, takie jak umiejętność konstruktywnego komunikowania się, współdziałania w grupie oraz asertywności

 

4. W ramach Zadania Nr 4 projektu pn.: Warsztaty z zakresu aktywności społecznej i przedsiębiorczości w KIS

Warsztaty z zakresu organizowania społeczności lokalnej odbyły się w dniach 18.12.2018r., 19.12.2018r. Warsztaty realizowane były w wymiarze łącznym 14 godzin dydaktycznych i uczestniczyło w nich 20 osób – uczestników projektu. Głównym celem warsztatów było zwiększenie umiejętności uczestników w zakresie badań problemów występujących w społecznościach lokalnych, zwiększenie ich wiedzy m.in. na temat: społeczności lokalnej, samopomocy, działań obywatelskich oraz metod animacji społecznej.

Warsztaty z zakresu promowania idei wolontariatu odbyły się w dniach 30.01.2019r., 31.01.2019r. Warsztaty realizowane były w wymiarze 14 godzin dydaktycznych i uczestniczyło w nich 20 osób – uczestników projektu. Głównym celem warsztatów było zwiększenie wiedzy uczestników projektu w zakresie działalności wolontarystycznej, propagowania idei wolontariatu, promowania inicjatyw prospołecznych, regulacji prawnych na temat wolontariatu

Warsztaty przedsiębiorczości odbyły się w dniach 28.01.2019 r., 29.01.2019r. Warsztaty realizowane były w wymiarze 14 godzin dydaktycznych i uczestniczyło w nich 20 osób – uczestników projektu. Głównym celem warsztatów było nabycie przez uczestników projektu wiedzy z zakresu uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia dokumentacji biurowej i księgowej.

 

5. W ramach Zadania Nr 5 projektu pn.: Indywidualne poradnictwo specjalistyczne w KIS

W ramach niniejszego zadania uczestnicy projektu w okresie od października 2018 roku do czerwca 2019 roku mogą korzystać z indywidualnego poradnictwa specjalistycznego realizowanego w postaci dyżurów specjalistów, tj. psychologa – z zakresu indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz poedagoga z zakresu – indywidualnego poradnictwa pedagogicznego. Dyżury pedagoga i psychologa odbywają się 2 razy w miesiącu w wymiarze 5 godzin zegarowych każde.

 

6. W ramach Zadania Nr 6 projektu pn.: Grupy samopomocowe w KIS

Od stycznia do czerwca 2019 roku raz w miesiącu w ramach Klubu Integracji Społecznej odbywają się spotkania grup samopomocowych. Podczas spotkań uczestnicy wspierają się wzajemnie, poszukują wspólnych rozwiązań, wychodzą z izolacji społecznej. Spotkania odbywają się w dwóch podgrupach.

 

7. W ramach Zadania Nr 7 projektu pn.: Spotkania wspierające z opiekunami grupy w KIS

Spotkania wspierające z opiekunami grupy odbywają się raz w miesiącu od października 2018 roku do czerwca 2019 roku. Celem spotkań jest integracja grupy, ustalenia oczekiwań, bieżąca ocena, wspieranie w rozwiązywaniu codziennych problemów oraz doskonalenie umiejętności zdobytych podczas innych zajęć w ramach KIS.

 

8. W ramach Zadania Nr 8 projektu pn.: Spotkania integracyjne uczestników KIS (udział w wydarzeniach kulturalnych i spotkaniach okolicznościowych).

W ramach niniejszego zadania odbywają się raz w miesiącu, począwszy od listopada 2018 roku, cykliczne spotkania o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym. W dniu 30.11.2018 roku uczestnicy mieli wyjście do kina, w dniu 20.12.2018 roku odbyło się spotkanie wigilijne, w dniu 24.01.2019 roku uczestnicy zwiedzili Muzeum im. Jana Malczewskiego w Radomiu, w dniu 24.02.2019 roku wyjście do Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, w dniu 25.03.2019 roku wizyta w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, w dniu 17.04.2019 roku odbyło się spotkanie wielkanocne, w dniu 26.05.2019 roku planowana jest wizyta w Muzeum Wsi Radomskiej.

 

9. W ramach Zadana Nr 9 projektu pn.: Aktywizacja zawodowa w KIS

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy odbyły się w miesiącach luty - marzec 2019 roku, tj.: w okresie: I grupa od 11.02.2019 roku do 20.02.2019 roku, II grupa w okresie od 04.03.2019 roku do 13.03.2019 roku. Warsztaty zostały przeprowadzone przez doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w ramach obowiązków służbowych. Głównym celem warsztatów aktywnego poszukiwania pracy było udzielenie pomocy uczestnikom projektu w zakresie pokonywania barier zawodowych, kształtowania umiejętności nawiązywania kontaktów, przeprowadzania rozmów z pracodawcą, nauki efektywnego poszukiwania pracy, zmiany postaw wobec siebie i swojej sytuacji, rozbudzenie aktywności i samodzielności.

Od kwietnia 2019 roku uczestnicy rozpoczęli kursy zawodowe i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

 

10. W ramach Zadania Nr 10 projektu pn.: Prace społecznie – użyteczne

Uczestnikom projektu w miesiącu marcu 2019 roku wydano skierowania do prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne wykonywane są w różnych placówkach na terenie miasta Radomia, np.: w szkołach, w przedszkolach, w MOSiR.

 

11. W ramach Zadania Nr 11 projektu pn.: Zasiłki i pomoc w naturze - /zasiłki celowe/

W ramach projektu uczestnicy otrzymują zasiłki celowe w związku z ich udziałem w projekcie na zakup biletów komunikacji miejskiej umożliwiających im dojazd na zajęcia.

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu rozpoczął rekrutację do udziału w Projekcie

pn.  Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Osi priorytetowej IX  „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”

Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

 

 

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 20 osób, niepracujących z terenu Gminy  Miasta Radomia, w tym 6 osób niepełnosprawnych oraz 14 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej, powyżej 35 roku życia, korzystających ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie do 31.08.2019 roku.

 

Grupa docelowa:

20 osób niepracujących z terenu Gminy Miasta Radomia w wieku aktywności zawodowej powyżej 35 roku życia, w tym:

   -   6 osób z niepełnosprawnością

   -   14 osób długotrwale bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,

Preferowane do uczestnictwa będą osoby, które korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, zostały zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

 

Okres realizacji projektu od 01.08.2018 roku do 31.08.2019 roku

Ogólna wartość projektu wynosi 278 150,00 zł, z czego 222 520,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast 55 630,00 zł wynosi wkład własny gminy.

 

 

 

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie będzie odbywać się na podstawie Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 31/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  z dnia 14 sierpnia 2018 roku.

   -   Zarządzenie Nr 31/2018 

 

 

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie będzie prowadzona do dnia 28.09.2018 roku.

UWAGA! Termin rekrutacji został przedłużony do dnia 18.10.2018 roku.

UWAGA! Termin rekrutacji został przedłużony do dnia 17.10.2018 roku.

 

 

 

Warunkiem udziału w projekcie będzie złożenie przez Kandydata w biurze projektu w terminie wskazanym w ogłoszeniu kompletu dokumentów t.j.:

 

 1. formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”
 2. oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasta Radomia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu
 3. oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu
 4. zaświadczenia z PUP potwierdzającego status Kandydata na rynku pracy
 5. kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika przyjmującego formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (po okazaniu oryginału) – dotyczy osób z niepełnosprawnością

Preferowane  do uczestnictwa będą osoby, które korzystają z Programu Operacyjnego PO PŻ 2014-2020, posiadają wykształcenie gimnazjalne i niższe oraz osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i posiadają doświadczenie zawodowe poniżej 5 lat. Warunkiem otrzymania dodatkowych punktów będzie złożenie niżej wymienionych dokumentów:

 

 1. oświadczenie Kandydata na uczestnika Projektu o korzystaniu z PO PŻ 2014-2020, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,
 2. oświadczenie o posiadanym wykształceniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu,
 3. kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika przyjmującego Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (po okazaniu oryginału) - dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 4. zaświadczenie z PUP potwierdzające zakwalifikowanie do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 5. oświadczenia dotyczącego posiadania doświadczenia zawodowego poniżej 5 lat, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
 

W przypadku Kandydatów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności możliwe jest telefoniczne dokonanie zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie pod numerem telefonu 0-48/360-10-94, wew. 143 pod którym Kandydat otrzyma niezbędną pomoc i wsparcie w przedmiocie aplikowania do uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

Dokumenty do pobrania

 

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do udział w projekcie

Załącznik nr 2 Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu o zamieszkiwaniu na terenie Gminy  Miasta Radomia

Załącznik nr 3 Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia

Załącznik nr 4 Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Załącznik nr 5 Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu dotyczące posiadanego wykształcenia

Załącznik nr 6 Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu dotycząca posiadanego doświadczenia zawodowego

Załącznik nr 7 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 8 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 9 Zobowiązanie do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowe

Załącznik nr 10 Oświadczenie dot. uczestnictwa w innych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Załącznik nr 11 Rezygnacja z udziału w projekcie pn. Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"

Załącznik nr 12 Karta oceny formalnej

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwane dalej RODO.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu (zwany dalej MOPS) jako realizator Projektu pn.  Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” informuje:

 

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na wyżej wskazany adres lub adres mailowy: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie to: tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.


Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia naboru do uczestnictwa w Projekcie pn.  Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu z siedzibą przy ul. Limanowskiego 134, na podstawie Pani/Pana zgody. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.


Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych są pracownicy Zespołu ds. Realizacji Projektów Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej pn.  Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” oraz pracownicy Działu Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul Limanowskiego 134


Informacje dotyczące okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe osób niezakwalifikowanych oraz dane osobowe osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie pn.  Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” będą przechowywane przez czas realizacji projektu oraz po jego zakończeniu przez okres niezbędny do rozliczenia projektu.

Pani/Pana prawa jako osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/ Pan:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) oraz uzupełniania swoich danych;
 3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; [uprawnienie dotyczy wyłącznie przetwarzania na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy ( art. 6 ust.1 lit. b) RODO) oraz przetwarzania w sposób zautomatyzowany, o ile nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi];
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.


Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego art. 6 ust. 1 lit. e) tj.  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla MOPS ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym do udziału w Projekcie pn.  Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/ Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

 

Wszelkich informacji udziela: Zespół ds. Realizacji Projektów Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej

Biuro Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
26-600 Radom ul. Limanowskiego 134
tel.(48) 360 10 94 wew.143
email:  agnieszka.swierczynska@mops.radom.pl
piętro II, pokój 203 b


 

Projekt pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”- nr RPMA.09.01.00-14-8174/17 realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi priorytetowej - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.