Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
słonecznie
20°C

O projekcie

ROK 2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu kontynuuje  realizację projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” w ramach Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Działania 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

W projekcie bierze udział 159 osób, w tym 119 kobiet i 40 mężczyzn.
W stosunku do 159 osób aktywizacja prowadzona będzie w oparciu o kontrakt socjalny, w tym indywidualny program  usamodzielnienia.

Grupę docelową projektu stanowią klienci Miejskiego Ośrodka  Pomocv Społecznej w Radomiu w wieku aktywności zawodowej korzystający ze świadczeń na mocy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym osoby: bezrobotne, niepełnosprawne, usamodzielniający się wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.


Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, będących w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Projekt systemowy  w zakresie rozwoju aktywnej integracji ma za zadanie:
- wzrost samooceny, poczucia własnej wartości oraz wiary we własne siły i możliwości,
- zwiększenie kompetencji i umiejętności życiowych i społecznych,
- wyposażenie w kwalifikacje   zawodowe oraz zwiększenie umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy.

 

ROK 2010

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w 2010 roku kontynuuje realizację projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt jest współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W dniu 9 marca 2010 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu otrzymał informację, iż wniosek o dofinansowanie realizacji projektu przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i zostanie przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów Systemowych.

 

Ogólna wartość projektu wynosi 2.651.010,03 zł, w tym dofinansowanie z dotacji rozwojowej w wysokości 2.372.653,98 zł (89,5% ogólnej wartości projektu), natomiast kwotę 278.356,05 zł (10,5% ogólnej wartości projektu) gmina zobowiązana jest zabezpieczyć z własnych środków w postaci wkładu własnego.


W dniu 19 kwietnia  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu otrzymał  z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie informację, iż wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i w związku z tym dnia 31 maja 2010 roku został podpisany aneks do umowy ramowej nr UDA – POKL.07.01.01-14-045/08-00, pomiędzy Panią Elżbietą Szymanik – Zastępcą Dyrektora ds. POKL i Priorytetu II ZPORR na podstawie pełnomocnictwa, która reprezentuje Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, a Gminą Miasta Radom – Miasta na Prawach Powiatu w imieniu którego działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Panią Halinę Janiszek – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

 

ROK 2009
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w 2009 roku kontynuuje realizację projektu pt „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W dniu 28 sierpnia 2009 roku  podpisano aneks do umowy ramowej pomiędzy Panią Elżbietą Szymanik- Zastępcą Dyrektora ds. POKL i ZPORR, która reprezentuje Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych  a Gminą Miasta Radom- Miasto na Prawach Powiatu  w imieniu, którego działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Panią Halinę Janiszek – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. 


DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.