Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
słonecznie
15°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mops.radom.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2022-02-01

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Sobieraj, biuro@2clickportal.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48612229155. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej
Justyna Piątek
tel. 48 360 10 94
e-mail: justyna.piatek@mops.radom.pl

Koordynator ds. dostępności cyfrowej
Mariusz Różowicz
tel. 48 360 89 84
e-mail: mariusz.rozowicz@mops.radom.pl

Koordynator ds. dostępności architektonicznej
Grzegorz Szałas
tel. 48 360 87 03
e-mail: grzegorz.szalas@mops.radom.pl

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zadań koordynatora ds. dostępności należy:
- Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu;
- Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez MOPS w Radomiu;
- Monitorowanie działalności Ośrodka w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
1. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Limanowskiego 134
- budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,
- w budynku znajduje się winda,
- 1 toaleta na parterze dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- przed budynkiem znajdują się 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnością,
- w budynku można skorzystać z usług tłumacza migowego online,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

2. Budynek: Zespół Pracy Socjalnej nr 1, ul. Struga 57a
- recepcja zlokalizowana jest na 1 piętrze,
- budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,
- w budynku nie ma windy,
- nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
- po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


3. Budynek: Zespół Pracy Socjalnej nr 2 i 3, ul. Dzierzkowska 9
- recepcje zlokalizowane są na parterze,
- budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,
- nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
- po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

4. Budynek: Zespół Pracy Socjalnej nr 4 i 6, ul. Grabowa 17
- recepcje zlokalizowane są na 1 piętrze,
- pomieszczenia Zespołu nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózku,
- w budynku nie ma windy,
- na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- przed budynkiem wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
- po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5. Budynek: Zespół Pracy Socjalnej nr 5, ul. Królowej Jadwigi 15
- recepcja znajduje się na parterze budynku,
- budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,
- nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
- po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Budynek: Zespół Pracy Socjalnej nr 7, ul. Wyścigowa 16
- recepcja znajduje się na parterze budynku,
- budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,
- nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- ok. 100 m od budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
- po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. Budynek: Zespół Pracy Socjalnej nr 8, ul. Główna 10
- recepcja znajduje się na parterze budynku,
- budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,
- nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
- po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

9. Budynek: Zespół Pracy Socjalnej nr 9, ul. Kalińska 6/6a
- recepcja znajduje się na parterze budynku,
- budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,
- nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
- po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

10. Budynek: Schronisko dla bezdomnych, ul. Słowackiego 188
- Schronisko dla bezdomnych przeznaczone jest dla zdrowych, zdolnych do samodzielnego funkcjonowanie mężczyzn,
- recepcja znajduje się na parterze budynku,
- budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,
- nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
- po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

11. Budynek: Klub Senior, ul. Sienkiewicza 14 
- pomieszczenia Klubu znajdują się na 1 piętrze budynku,
- budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,
- w budynku nie ma windy,
- nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
- po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

12. Budynek: Zespół ds. przeciwdziałania przemocy, ul. Grabowa 17
- pomieszczenia Zespołu znajdują się na parterze budynku,
- budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,
- w budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- przed budynkiem wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
- po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

13. Miejski Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, ul. Grabowa 17
- recepcja znajduje się na parterze budynku,
- budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,
- w budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- przed budynkiem wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
- po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.