Logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w radomiu
Powróć do: Piecza zastępcza

Projekty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu na rzecz działań promujących rodzinne formy opieki nad dzieckiem pozyskał środki finansowe zewnętrzne wg poniższego opisu:


2004r.

W wyniku oferty konkursowej złożonej do Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej otrzymano grant na utworzenie Centrum Opieki Zastępczej (8.000,00)

 

2006 r.

Złożenie projektu i pozyskanie środków w kwocie 500,00 zł z Fundacji Ernst & Young, na zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego ;

Złożenie projektu „Rozwój niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych” i pozyskanie środków w kwocie 30.000,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zorganizowanie promocji rodzicielstwa zastępczego w formie koncertu, którego gościem był m.in. Ryszard Rynkowski (koncert odbył się w dniu 16.12.2006r.)

 

2007r.

Złożenie projektu „Rozwój niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych” i pozyskanie środków w kwocie 25.000,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zorganizowanie promocji rodzicielstwa zastępczego w formie koncertu, którego gościem był m.in. Zespół VOX. (koncert odbył się w dniu 01.12.2007r.)

 

2008r.

Złożenie projektu i pozyskanie środków w kwocie 4500,00 zł z Fundacji Ernst & Young na zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego ;

Złożenie projektu ,,Rozwój niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych” i pozyskanie środków w kwocie 35000,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zorganizowanie promocji rodzicielstwa zastępczego w formie koncertu, którego gościem był Teatr „Komedia” z Warszawy (koncert odbył się w dniu 29.11.2008r.)

 

2009r.

Złożenie dwóch projektów: „Tworzenie rodzinnych domów dziecka” oraz „Promocja wzakresie rodzinnych form pieczy zastępczej” i pozyskanie środków odpowiednio w kwocie 34.460,00 zł i 34.700,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ze środków uzyskanych wramach projektu „Tworzenie rodzinnych domów dziecka” została wyposażona nowo powstała placówka rodzinna.

Projekt ten został wyróżniony przez Departament Departament Pomocy iIntegracji Społecznej nagroda w kwocie 7.000,00 zł. W ramach projektu „Promocja w zakresie rodzinnych form pieczy zastępczej” został zorganizowany koncert, którego gościem był Kabaret Moralnego Niepokoju.

 

2010r.

Złożenie dwóch projektów: „Wspieranie istniejących zawodowych niespokrewnionych zdzieckiem rodzin zastępczych” oraz „Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej” i pozyskanie środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto złożenie projektu „Zajęcia pozalekcyjne areną pozytywnych emocji” i pozyskanie środków w kwocie 30.000,00 zł z Fundacji „Charytatywny Bal Dziennikarzy”.

Ze środków uzyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Wspieranie istniejących zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych” zostało zakupione doposażenie dla 10 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych tj. niezbędny sprzęt AGD w celu polepszenia warunków do realizacji powierzonych im zadań zzakresu opieki nad dzieckiem. Natomiast w ramach projektu „Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej” wyposażono nowo utworzone mieszkanie chronione dla wychowanków z pieczy zastępczej. Ponadto dla mieszkańców mieszkań chronionych zorganizowano usługi z zakresu indywidualnego doradztwa i indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

 

2010r. i 2011r.

Złożenie projektu: "Wspieranie PROCESU USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ MIĘDZY INNYMI POPRZEZ POMOC W UZYSKANIU ODPOWIEDNIEGO STANDARDU  WARUNKÓW ŻYCIA (ZAKUP WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ) ORAZ WSPARCIE FINANSOWE SZKOLEŃ ROZWIJAJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE W PROCESIE USAMODZIELNIENIA I PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE". Wnioskowana kwota dotacji 92 200,00 zł. Pozyskano dotację w kwocie 60.000,00 zł