Logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w radomiu

Wartość projektu

Ogólna wartość projektu wynosi 229.051,00 PLN w tym:

  • płatność ze środków europejskich w kwocie 194.693,35 PLN
  • dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 34.357,65 PLN.