Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 04 marca 2024
Imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
mgła
5°C

Lokalny Pogram Gminy Miasta Radomia "Opieka Wytchnieniowa" - Edycja 2023

Flaga i Godło

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, utworzono z dniem 1 stycznia 2019 r państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Solidarnościowy, którego celem jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Gmina Miasta Radomia przystąpiła do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest kontynuacja dotychczasowych Programów pn."Opieka wytchnieniowa" - edycja w latach 2019 - 2022.

W dniu 27.02.2023 r pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Miasta Radomia zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023. Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie w wysokości 550 819,58 zł, które pokrywa w pełni koszty realizacji zadania.

Lokalny Program Gminy Miasta Radomia "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 skierowany jest do mieszkańców miasta Radomia i będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. 
Wsparcie w formie usługi opieki wytchnieniowej będzie udzielane w odniesieniu do osoby niepełnosprawnej, członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej w czasie i zakresie w jakim jest to celowe i niezbędne. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Lokalny Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 będzie realizowany w dwóch formach:

1. w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

2. w ramach pobytu całodobowego, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię Gminy Miasta Radomia oraz w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16.

Realizatorem formy opieki wytchnieniowej o której mowa w punkcie 1 jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, natomiast zadania określone w punkcie 2 będzie realizować organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, wyłoniony w otwartym konkursie ofert oraz Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu. Koordynatorem Programu jest Prezydent Miasta Radomia.

Limity świadczenia usług opieki wytchnieniowej: 

1. Limit 240 godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przyznana w ramach Programu opieka wytchnieniowa może być świadczona w maksymalnej nieprzerwanej długości 8 godzin dziennie w godzinach od 7.30 do 15.30

2. Limit 14 dni usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, który może być wykorzystany w częściach zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna prawnego.

Warunki uzyskania pomocy w ramach Lokalnego Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023:

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego składa wypełnioną kartę zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134. W przypadku ubiegania się o przyznanie usługi pobytu całodobowego, dokumenty należy złożyć do podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Radomia lub do Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16.

2. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu wskazane jest złożenie wypełnionej karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM uzupełnionej przez lekarza rodzinnego/ lekarza rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeutę/ pielęgniarkę.

3. Pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego świadczoną w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przyznaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i ustaleniu sytuacji dochodowej osoby niepełnosprawnej zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dla przyznania tego rodzaju usług.

4. Informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerami telefonów: (48) 360-83-14,(48) 360-87-07 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134; (48) 362-09-48, (48) 362-01-37 w Urzędzie Miejskim w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30; (48) 360-45-86 wew. 47,58 w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.