Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
słonecznie
18°C

Lokalny Pogram Gminy Miasta Radomia "Opieka Wytchnieniowa" - Edycja 2024

flaga i godło

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, utworzono z dniem 01 stycznia 2019 r. państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Solidarnościowy, którego celem jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Gmina Miasta Radomia przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest kontynuacja dotychczasowych Programów pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja w latach 2019 - 2023.

W dniu 01.03.2024 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Miasta Radomia zawarta została umowa w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie w wysokości 554 451,60 zł, które w pełni pokrywa koszty realizacji zadania.

Gmina Miasta Radomia przystąpiła do realizacji ww. Programu poprzez uchwalenie Lokalnego Programu Gminy Miasta Radomia „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, który skierowany jest do mieszkańców miasta Radomia i będzie realizowany do 31 grudnia 2024 r. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga sprawowania stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Aktywność zawodowa nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usług opieki wytchnieniowej.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy świadczonej w formie usług opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie oraz okresowe zabezpieczenie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w sytuacjach, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Wsparcie w formie usługi opieki wytchnieniowej będzie udzielane w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, członkom ich rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami w czasie i w takim zakresie, w jakim jest to z punktu widzenia osoby z niepełnosprawnością i jej opiekuna zasadne i celowe.

Lokalny Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024 będzie realizowany w dwóch formach:

1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,

2. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma zgodę Gminy Miasta Radomia, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Realizatorem formy opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, natomiast realizatorem formy opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma zgodę Gminy Miasta Radomia będzie organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, wyłoniony w otwartym konkursie ofert. Koordynatorem Programu jest Prezydent Miasta Radomia.

Limity świadczenia usług opieki wytchnieniowej:

1. Limit 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Przyznana w ramach Programu opieka wytchnieniowa może być świadczona w maksymalnej nieprzerwanej długości 8 godzin dziennie w godzinach od 7.30 do 15.30.

2. Limit 14 dób usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, który może być wykorzystany w częściach zgodnie z potrzebami osoby z niepełnosprawnością lub jej opiekuna. Przyznana w ramach Programu opieka wytchnieniowa będzie wynosić co najmniej 12 godzin nieprzerwanego świadczenia usługi i obejmować nocleg osoby z niepełnosprawnością, co najmniej w godzinach 22.00-6.00. Jedna doba usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego nie może przekraczać 24 godzin nieprzerwanego świadczenia usługi.

Przewidziany w Programie limit usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego będzie realizowany w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. Przewidziany w Programie limit usług dotyczy także przypadków, w których:

- bezpośrednia opieka nad osobą z niepełnosprawnością jest sprawowana przez więcej niż jednego opiekuna, a także

- opiekun sprawuje bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością.

 Warunki uzyskania pomocy w ramach Lokalnego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego świadczonej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, składa wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134. W przypadku ubiegania się o przyznanie usługi pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma zgodę Gminy Miasta Radomia, dokumenty należy złożyć do podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Radomia.

2. Karty zgłoszeń rozpatrywane będą w kolejności daty wpływu, z tym zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności pomoc w formie usługi opieki wytchnieniowej będzie kierowana do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

3. Pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego świadczoną w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością przyznaje się w formie decyzji administracyjnej, po  przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego z członkiem rodziny lub opiekunem osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dla przyznania tego rodzaju usług.

4. Informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerami telefonów: (48) 360-83-14, (48) 360-87-07 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134,(48) 362-09-48, (48) 362-01-37 w Urzędzie Miejskim w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.