Logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w radomiu

Karty parkingowe

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu informuje o zmianach zasad składania wniosków o wydanie karty parkingowej.

Od 29.09.2023 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych i placówek. Zmiana wynika ze stopniowego wycofywania z obiegu prawnego przepisów epidemicznych. 

Przypominamy również, że wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany osobiście przez osobę niepełnosprawną z wyjątkiem:

1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd do wybranego miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności