Logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w radomiu

Środki na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, że Gmina Miasta Radomia przystąpiła do programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G, który ma na celu realizację zadań dot. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Informacje dot. Programu w realizowanym zakresie można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu – Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tel. 48 360 82 88). Wnioski dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu (www.bip.mops.radom.pl).
Informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III” można znaleźć na stronie internetowej www.pfron.org.pl .

pfron

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności