Logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w radomiu

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu od poniedziałku, 23 stycznia 2023 roku rozpocznie wydawanie wniosków o refundację podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych (gaz ziemny), którzy wykorzystują urządzenia grzewcze zasilane paliwem gazowym jako główne źródło ogrzewania w gospodarstwie domowym. 

Dodatek gazowy w formie refundacji VAT otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

1. 2.100 zł miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
2. 1.500 zł miesięcznie na osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego wieloosobowego.
Wnioskodawcą musi być osoba, która faktycznie ponosi koszty wynikające z faktury za zakup paliwa na cele grzewcze.

Gdy wniosek o refundację złożony jest w okresie:

- od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.

- od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 roku.

Mieszkańcy Radomia mogą złożyć wniosek w trzech formach :

- dostarczając wniosek do Ośrodka,
- wysyłając wniosek za pośrednictwem poczty,
- wysyłając wniosek za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej EPUAP .
Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconych faktur za paliwo gazowe przysługuje za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Refundacja nie obejmuje całości kwoty na fakturze.

Po otrzymaniu w trakcie roku faktur i ich opłaceniu należy złożyć kolejny wniosek o refundację podatku VAT.

Dodatek gazowy 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności